اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205791
نام و نام خانوادگی : پريسا مهتاب
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی حسگر فیبر کریستال فوتونی هدایت بر اساس ضریب شکست جهت دستیابی به حساسیت بالا
رشته تحصیلی : مهندسي برق الكترونيك
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدرضا يوسفي نجف آبادي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File