اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205842
نام و نام خانوادگی : حسام همايي
عنوان پایان نامه : بررسی اثر شکل های مختلف پایه درون کاشت مفصل ران براساس نیروهای دینامیکی راه رفتن
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : جواد جعفري فشاركي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File