اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205863
نام و نام خانوادگی : سعيد كياني
عنوان پایان نامه : مطالعه تجربی وعددی دربرش لیزرCO2ورق های اینکونل 718
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رسول تركش اصفهاني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File