اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205962
نام و نام خانوادگی : الناز اشراقي
عنوان پایان نامه : تحلیل تأخیر در شبکه های مبتنی بر نرم افزار با کنترلر توزیع شده به روش راند رابین با استفاده از جبر شبکه
رشته تحصیلی : مهندسي برق مخابرات
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمحمود دانشور فرزانگان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/08
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File