اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39206233
نام و نام خانوادگی : علي شمس
عنوان پایان نامه : آنالیز ارتعاشات و پایداری لوله عمودی حاوی سیال به کمک تئوری تیر تیموشینکو
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي سليماني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File