اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39206859
نام و نام خانوادگی : سجاد نوذرعالي
عنوان پایان نامه : تحلیل و شبیه سازی راه رفتن ربات دو پا با فرض اعمال یک درجه آزادی برای کف پا
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : نصرت اله صلح جويي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/27
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File