اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39206878
نام و نام خانوادگی : سجاد اسدي الكويي
عنوان پایان نامه : اندازه گیری ویسکوزیته و ضریب هدایت حرارتی نانو سیال سیلیکا-پارافین مایع در حضور پایدار کننده اولئیک اسید
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : آرش كريمي پور
استاد مشاور : علي عبداللهي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/13
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File