اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207037
نام و نام خانوادگی : مريم حسن حسيني
عنوان پایان نامه : ارایه روش مسیریابی جهت ردیابی هدف متحرک توسط دو گره حسگر فعال با در نظر داشتن کاهش انرژی مصرفی کل شبکه
رشته تحصیلی : مهندسي برق مخابرات
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرهاد مصري نژاد
استاد مشاور : همايون مهدوي نسب
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File