اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207107
نام و نام خانوادگی : ليلا مرادي
عنوان پایان نامه : بررسي تطبيقي اخلاق عملي در صحيفه سجاديه و بوستان سعدي
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : سيد محمد اميري
استاد مشاور : محبوبه خراساني
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File