اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207110
نام و نام خانوادگی : انسيه گوهري نسب
عنوان پایان نامه : بازانديشي مفهوم ماندگاري به عنوان بنياني در روزآمدسازي محله ي ايراني (نمونه هاي موردي : عودلاجان ،فهادان ، جلفا ، نارمك و اكباتان )
رشته تحصیلی : مهندسي شهرسازي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : حسين ذبيحي
استاد مشاور : شيرين طغياني خوراسگاني
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File