اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207240
نام و نام خانوادگی : محمد علي وثوقيان نجف ابادي
عنوان پایان نامه : مقايسه انديشه هاي عرفاني ابن عربي و ژوزف مورفي
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : سيد محمد اميري
استاد مشاور : عطامحمد رادمنش
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File