اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207243
نام و نام خانوادگی : علي عبداله حبيب نوري
عنوان پایان نامه : فرصتها و چالشهاي حقوقي بين المللي در تعيين راهبرد قدرت دريايي ( مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران )
رشته تحصیلی : حقوق بين الملل عمومي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : مسعود راعي
استاد مشاور : محمدكاظم عمادزاده
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/28
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File