اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207390
نام و نام خانوادگی : محمد اقايي
عنوان پایان نامه : طراحی بهینه مخازن بتنی دایروی به روش شبیه سازی زیر مجموعهای MCMC
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-مهندسي سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ياسين آقائي شلماني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/13
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File