اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207403
نام و نام خانوادگی : مريم نحفي
عنوان پایان نامه : تدوين و بازتعريف مباني نظري شهرسازي ايراني اسلامي با استفاده از متون اخلاقي عالمان مسلمان ( باتأكيد بر آثار خواجه عبدالله انصاري )
رشته تحصیلی : مهندسي شهرسازي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : شيرين طغياني خوراسگاني
استاد مشاور : محمود محمدي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/09
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File