اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207499
نام و نام خانوادگی : حسين خدادوستان شهركي
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد کارکنان کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری با پیاده سازی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رضا مداحي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File