اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39300498
نام و نام خانوادگی : علي مدبرپور
عنوان پایان نامه : پهنه بندي مخاطرات آب و هوايي استان كهگيلويه و بويراحمد
رشته تحصیلی : آب وهواشناسي (اقليم شناسي )
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : امير گندمكار
استاد مشاور : مرتضي خداقلي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File