اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39300544
نام و نام خانوادگی : مريم خزاييلي
عنوان پایان نامه : تصحيح مجموعه قصايد ، قطعات ، رباعيات و منشآت مدهوش گلپايگاني
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : مهرداد چترائي
استاد مشاور : عطامحمد رادمنش
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/12
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File