اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39300640
نام و نام خانوادگی : جواد عدالتجو
عنوان پایان نامه : تحليل فقهي جريمه تاخير تاديه در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر نظر فقهي مقام معظم رهبري
رشته تحصیلی : الهيات و معارف اسلامي-گرايش جامع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمحمدهادي مهدوي
استاد مشاور : احسان علي اكبري
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File