اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39301108
نام و نام خانوادگی : سهيل حسين زاده
عنوان پایان نامه : تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی روی وفاداری به برند با بررسی نقش میانجی آگاهی از برند در زمینه هتل های اصفهان
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمدرضا شكرچي زاده
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File