اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39301143
نام و نام خانوادگی : محمد رضا خضري
عنوان پایان نامه : طراحی یک مقایسه کننده ی کم مصرف با سرعت بالا بر اساس ترانزیستور نانو لوله کربنی
رشته تحصیلی : مهندسي برق الكترونيك
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي آمون
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File