اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39301289
نام و نام خانوادگی : ايمان محمدي اراني
عنوان پایان نامه : بررسی میزان ضخامت لایه ایجاد شده در فرایند الکتروفرمینگ با جریان پالسی و معکوس در تولید قطعه استوانه اي مسی
رشته تحصیلی : مکانيک ساخت و توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميد منتظرالقائم
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File