اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39301502
نام و نام خانوادگی : ميلاد پرويزي بابادي
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد اتصالات نیمه صلب تعمیر پذیر
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-مهندسي سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محسن ايزدي نيا
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/28
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File