اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39301671
نام و نام خانوادگی : اصغر بهادري
عنوان پایان نامه : ارزیابی همبستگی پارامترهای جنبش نیرومند زمین در زلزله‌های دور از گسل و پاسخ جابجایی سازه‌های قاب خمشی فولادی
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-مهندسي سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمحمد متولي امامي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File