اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39301859
نام و نام خانوادگی : حامد كيواني فر
عنوان پایان نامه : مطالعه تجربی، تحلیلی و اجزا محدود نفوذ پرتابه دوکی شکل در هدف بتونی
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : امير عطريان
استاد مشاور :
چکیده : با توجه به اینکه از پرتابه ها با شکل های مختلف برای هدف قراردادن اهداف با پوشش های مختلف استفاده می شود، لازم است تا میزان و چگونگی نفوذ پرتابه در هدف (به منظور طراحی بهینه پرتابه ها برای نفوذ بیشتر) مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق برای یک پرتابه با هندسه دوکی شکل (که به عنوان شکل هندسی یکی از پرتابه های پرکاربرد نظامی مورد استفاده قرار می گیرد) میزان نفوذ در سطح بتن مورد بررسی قرار می گیرد. آگاهی از میزان نفوذ این پرتابه خاص در بکارگیری آن در مورد اهداف مختلف بسیار آگاهی بخش و مفید خواهد بود از جمله پارامترهایی که در حل این مسئله مورد بررسی قرار گرفته و دارای اهمیت می باشد می توان به مواردی چون: سرعت برخورد، زاویه برخورد، وزن و جنس و هندسه پرتابه و جنس و هندسه سطح مورد هدف اشاره نمود. در این مسئله بررسی تاثیر زاویه برخورد پرتابه به هدف از جمله موارد مهمی است که بررسی می شود.
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Experimental, analytical, and finite element investigations of a spindle projectile penetration in concrete target
Abstract :
Keywords : spindle projectile, penetration, concrete target
Download Abstract File