اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39301898
نام و نام خانوادگی : اسماعيل يوسفي
عنوان پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی شاخصهای کلیدی عملکرد زنجیره تامین سازمان هوافضا با در نظر گرفتن عوامل اتحاد استراتژیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : پرستو شاه سمندي اصفهاني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File