اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39301928
نام و نام خانوادگی : عليرضا ازادخو
عنوان پایان نامه : تحلیل میدان حرارتی وبررسی ابعاد حوضچه مذاب در فلزات غیر هم جنس تحت تأثیر جوشکاری لیزر
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمد اكبري
استاد مشاور :
چکیده : در بسیاری از کاربردهای مهندسی مطالعه انتقال حرارت در حین پدیده ذوب و انجماد در مواردی از قبیل جوشکاری، آبکاری فلزات و ریخته گری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق به بررسی تحلیل عملی و شبیه سازی عددی با استفاده از نرم افزار آباکوس و بررسی پدیده انتقال حرارت در فلزات غیر هم جنس تحت اثر جوشکاری متمرکز پرداخته شده است. فلزاتی از جنس فولاد زنگ نزن ۳۰۴ St و مس خالص در حالت متحرک در معرض انرژی لیزر قرار گرفته و میدان-حرارتی نامتقارن به ¬دست آمده است. سطح مقطع پرتو متمرکز به شکل دایره¬ای و توزیع شدت آن از نوع توزیع گوسی است. خواص ¬فیزیکی فلزات وابسته به دما و حالت جسم هستند و تغییرات ترموفیزیکی خواص مواد در حل شبیه سازی عددی منظور شده است. با تغییر پارامترهای مختلف از قبیل شار حرارتی، سرعت حرکت و زمان تابش اشعه، میدان حرارتی های متفاوت بدست آمده و با نتایج عددی مقایسه شده اند. نتایج نشان می¬دهند تشکیل حوضچه مذاب به صورت نامتقارن است و به سمت ورق از جنس فولاد زنگ نزن ۳۰۴ St منحرف می‌شود. ناحیه متاثر از حرارت نیز روی ورق از جنس فولاد زنگ نزن بیشتر است. این موارد روی ریز ساختار قطعات تاثیر گذاشته و بررسی آن‌ها برای دست یابی به یک جوش خوب و مناسب الزامی است. افزایش ابعاد حوضچه مذاب (عرض و عمق) به دلیل افزایش توان متوسط در مقایسه با افزایش شار حرارتی بسیار چشمگیرتر بوده و بیانگر آن است که پارامتر توان متوسط در مقایسه با دیگر پارامترهای پرتو یک عامل مهم و کلیدی در جهت افزایش ابعاد حوضچه مذاب است. نتایج شبیه سازی عددی با نتایج عملی مطابقت دارد و درستی آن‌ها ثابت می‌شود.
کلمات کلیدی : جوشکاری لیزر, ابعاد حوضچه مذاب, انتقال حرارت, ورق فولاد زنگ نزن ۳۰۴ St و مس خالص, ریز ساختار
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File