اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302121
نام و نام خانوادگی : نرگس حسن زاده مقيمي
عنوان پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی ریسک زنجیره تامین در سازمان پروژه محور با در نظر گرفتن عوامل محیطی اثرگذار و با استفاده از تکنیک FMEA با مطالعه موردی در شرکت احداث گستر نیروی پارس
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : عباس شيخ ابومسعودي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File