اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302394
نام و نام خانوادگی : راضيه جوادي جورتاني
عنوان پایان نامه : بهبود پنهان‌نگاری در تصاویر دیجیتال با استفاده از تشخیص نقاط برجسته
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : منصور زينلي نجف آبادي
استاد مشاور :
چکیده : پنهان نگاري یک ابزار مفید است که این امکان را فراهم میکند که ارتباطات پنهان از طریق کانال ارتباطی آشکار انجام پذیرد. پنهان نگاري با کمک گرفتن از روش هاي مختلف رمز کردن و جاسازي اطلاعات، به کاربر امکان انتقال اطلاعات پنهان شده در یک فایل را فراهم میکند. پژوهش حاضر در راستای ارائه راهکاری نوین جهت پنهان‌نگاری در تصاویر دیجيتال انجام شده است. روش ارائه شده در این پژوهش ترکیبی از الگوریتم AIM، الگوریتم کانتور فعال والگوریتم پنهان‌نگاری LSB 18 مرحله‌ای می‌باشد. درواقع هدف از این پژوهش توجه به محتوای فایل حامل است. برای این منظور، پس از انتخاب تصویر حامل، بخش برجسته تصویر (قسمتی از تصویر که توجه بیننده را به خود جلب می‌کند) به‌وسیله الگوریتم AIM انتخاب ‌شده و به کمک ترسیم کانتور فعال دور آن ناحیه، به‌صورت دقیق از تصویر تمیز داده می‌شود، سپس داده موردنظر جهت پنهان نگاری طبق رابطه‌ای پنهان به سه بلوک تقسیم می‌شود و با استفاده از روش LSB 18 مرحله ای در تصویر حامل تعبیه می‌شود به گونه‌ای که بخش برجسته تصویراز آن فاکتور گرفته¬شده است. در این پژوهش، پنهان¬نگاری بر اساس روش بیان‌شده بر روی تصاویر رنگی انجام می¬گردد. راهکار ارائه شده بر روی مجموعه‌ای از تصاویر نمونه استاندارد مورد آزمایش و بررسی قرار و در نهایت با توجه به معيارهای مورد نظر در مقایسه با روشهای مشابه کارکرد بهتری را از خود نشان می‌دهد. همچنين با دستيابی به ميزان بيش از 60 دسيبل برای نرخ حداکثر سيگنال به نویز از منظر مشاهده‌ناپذیری عملکرد این الگوریتم قابل قبول و با کیفیت و امنیت بالا ارزیابی میگردد.
کلمات کلیدی : پنهان¬نگاری, الگوریتم AIM, مخفی سازی, نقشه برجسته, الگوریتم LSB, الگوریتم کانتور فعال
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Improvement of steganography in digital images using salient region detection
Abstract : Steganography is a useful tool that enables hidden communication to take place through an open communication channel. Steganography Using various methods of encryption and embedding of information allows the user to transfer the information hidden in a file. The present study is aimed at presenting a new approach to digital image hiding. The method presented in this study is a combination of AIM algorithm, active contour algorithm and 18-step LSB Steganography algorithm. In fact, the purpose of this study is to pay attention to the content of the carrier file. For this purpose, after selecting the carrier image, the highlight (part of the image that attracts the viewer) is selected by the AIM algorithm and is precisely determined by drawing an active contour around that area, then The data for Steganography is divided into three blocks according to a hidden equation and embedded in the carrier image using the 18-step LSB method without embedding data in salient rigion of image. This method is based on color images. The proposed method is tested on a set of standard sample images and finally performs better than the similar methods with respect to the criteria. Also, by achieving more than 60 decibels for the peak signal to noise ratio, the performance of this algorithm is evaluated in terms of invisibility, high quality and security.
Keywords : Steganography, AIM algorithm, hiding, saliency map, LSB algorithm, active contour algorithm
Download Abstract File