اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302584
نام و نام خانوادگی : مهدي سوري
عنوان پایان نامه : ارزیابی روشهای تحلیل مرتبه دوم قاب های خمشی فولادی
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-مهندسي سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محسن ايزدي نيا
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File