اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302628
نام و نام خانوادگی : مژگان هاديان
عنوان پایان نامه : توسعه و مشخصه یابی خواص مکانیکی قطعات کامپوزیتی Al-TiC-TiB2 تولید شده توسط فرایند SPS
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حمزه شاهرجبيان
استاد مشاور : مهدي رفيعي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File