اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302663
نام و نام خانوادگی : جواد چراغي شمس ابادي
عنوان پایان نامه : مقایسه فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان کاراته و کبدی پسر 11-15 ساله شهر اصفهان
رشته تحصیلی : فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي فعاليت بدني وتندرستي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اصغر خالدان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/08/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File