اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302672
نام و نام خانوادگی : بهنوش شيراني بيدابادي
عنوان پایان نامه : ادغام استاندارد سازی و سفارشی سازی و تاثیر آن بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش واسط کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده (مورد مطالعه : هتل های سه ستاره منتخب شهر اصفهان )
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سميه محمودي قهساره
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File