اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302790
نام و نام خانوادگی : نويد قطره ساماني
عنوان پایان نامه : خوردگی میلگرد و اثر آن بر مقاومت فشاری و خمشی در بتن های حاوی نانوسیلیس و الیاف پلیمری
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-مهندسي سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ليلا عادل زاده سعدآبادي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/16
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File