اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302915
نام و نام خانوادگی : اصغر خيرخواه
عنوان پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل سازمانی موثر بر صادرات دی متیل ترفتالات در شرکت «تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی» با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي عطافر
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File