اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303289
نام و نام خانوادگی : محمد اورك
عنوان پایان نامه : شناسایی ترک در ورق های ضخیم دارای نقص هندسی اولیه
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي صالحي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File