اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303322
نام و نام خانوادگی : مريم اميدوار
عنوان پایان نامه : کشف تقلب و فساد صورت های مالی با استفاده از الگوریتم بهینه شده فاخته و شبکه عصبی چند لایه
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر نرم افزار
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدسعيد آيت
استاد مشاور : زهرا بهشتي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/12
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File