اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303399
نام و نام خانوادگی : افشين ربيعي
عنوان پایان نامه : بررسی و مشخصه یابی اتصال غیرهمجنس فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 به سوپرآلیاژ اینکونل 625 با فرایند اتصال دهی فاز مایع گذرا
رشته تحصیلی : مهندسي مواد-جوشكاري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : عليرضا اعلائي
استاد مشاور : مسعود كثيري
چکیده : آلیاژ اینکونل 625 به دلیل داشتن استحکام بالا، قابلیت تولید بسیار عالی (شامل اتصالات) و مقاومت به خوردگی بی¬نظیر مورد استفاده قرار می¬گیرد.فولاد زنگ¬نزن نوع 304 یک فولاد زنگ¬نزن آستنیتی گروه است. این آلیاژ دارای حداقل%18 کروم و%8 نیکل به همراه حداکثر%08/0کربن می¬باشد.این آلیاژ به آلیاژ آستنیتی کروم- نیکل نیز نامیده می¬شود.برای استفاده از مواد با کارایی مناسب در صنایع گوناگون و بهره¬مندی از خواص بهینه در موارد مختلف نیاز به ایجاد اتصال مناسب می¬باشد. با توجه به تنوع مواد مهندسی و نیاز به استفاده از این مواد برای کاربردهای مختلف، در هر مورد باید از اتصال مناسب برای آن استفاده کرد. در فرایندهای جوشکاری ذوبی به دلیل پایین بودن تمرکز حرارتی، انتقال حرارت به صورت غیرهمگن، ایجاد فاز سخت در منطقه متاثر از حرارت ، افت شدید خواص مکانیکی و همچنین ایجاد پیچیدگی و تغییرات ابعادی ، استفاده از فرایندهای اتصال¬دهی ذوبی را محدود می¬کند لذا به فرایندهایی با کیفیت بالاتر نیاز است. امکان اتصال¬دهی مواد غیرهم¬جنس و انواع آلیاژهای مقاوم به حرارت با روش لحیم¬کاری سخت با انتخاب ماده پر کننده مناسب فراهم است.در این پروژه تحقیقاتی بر آن هستیم تا امکان اتصال سوپر آلیاژ اینکونل 625 به فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 را با فرایند اتصال¬دهی فاز مایع گذرا بررسی شود . در این مطالعه تاثیر پارامتر زمان بر ریزساختار منطقه اتصال و به تبع آن بر خواص مکانیکی اتصال بررسی خواهد شد. بررسی-های ریزساختاری نشان دادن که با افزایش زمان اتصال¬دهی ترکیبات بین¬فلزی در خط مرکزی اتصال مثل CrB، 〖"Ni" 〗_"3" "B" و سیلیکاد سیلسیم با نفوذ عناصر کاهنده نقطه ذوب به فلزات پایه نفوذ می¬کنند و در زمان 60 دقیقه در دمای اتصال-دهی ℃1100 با ضخامت لایه واسطه 50 میکرومتر انجماد همدما کامل شده است. با وجود این که انجماد همدما کامل شده است ولیکن تشکیل ترکیبات بورایدی بر پایه مولیبدن-کروم-نایوبیوم در منطقه متاثر از نفوذ بر خواص اتصال تاثیر گداشته است. بررسی آزمون استحکام برشی نمونه¬های اتصال¬دهی شده نشان می¬دهد که استحکام برشی اتصالات حدود %75 درصد اینکونل 625 و %85 فولاد زنگ¬نزن 304 است.
کلمات کلیدی : آلیاژ اینکونل 625,فولاد زنگ¬نزن نوع 304, فرایند اتصال¬دهی فاز مایع گذرا
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File