اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303509
نام و نام خانوادگی : فاطمه اميدي نرگسي
عنوان پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی ریسک های استراتژیک با استفاده از روش تجزیه و تحلیل اهمیت- عملکرد: مطالعه موردی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : جاويد جوزداني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/04
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File