اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303604
نام و نام خانوادگی : علي جوادي
عنوان پایان نامه : مطالعه و بررسی فرا یند برنیشینک ساچمه ای برای سطوح خارجی قطعات مسی
رشته تحصیلی : مکانيک ساخت و توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مسعود فرحناكيان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File