اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303691
نام و نام خانوادگی : محمدرضا عطاري پور اصفهاني
عنوان پایان نامه : پیش بینی و مقایسه مشخصه های عملکردی و آلایندگی یک موتور دیزل با کاربرد دو نوع مخلوط سوخت بیودیزل- دیزل- اتانول و بیودیزل- دیزل- نرمال بوتانول به وسیله روش سطح پاسخ
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : عليرضا شيرنشان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File