اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303722
نام و نام خانوادگی : فهيمه سادات مدنيان
عنوان پایان نامه : تخصیص منابع در یک سیستم چند ورودی چند خروجی انبوه بر پایه رله تقویت و گسیل امن
رشته تحصیلی : مهندسي برق مخابرات
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : روح اله آقاجاني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File