اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303767
نام و نام خانوادگی : الهه شهنام نيا
عنوان پایان نامه : شناسایی و الویت بندی مولفه های هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر بهبود بهره وری نیروی انسانی با استفاده از روش دیمتل مطالعه موردی : شرکت گاز استان اصفهان
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : عباس شيخ ابومسعودي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File