اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304056
نام و نام خانوادگی : مرتضي پارسامنش
عنوان پایان نامه : بررسی اثر پاس دوم در فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر رفتار تریبولوژیکی نانو کامپوزیت سطحی نیکل آلومینیوم برنز-B4C
رشته تحصیلی : مهندسي مواد-جوشكاري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ايمان ابراهيم زاده
استاد مشاور : فرهاد غروي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File