اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304124
نام و نام خانوادگی : غزاله كبير ابادي
عنوان پایان نامه : داوري پذيري اختلافات در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز ايران
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : رضا سلطاني
استاد مشاور : عبدالنعيم شهرياري
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File