اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304228
نام و نام خانوادگی : اميد رشيدي
عنوان پایان نامه : بررسی تجربی جریان و انتقال حرارت یک نانو سیال در یک مبدل حرارتی جریان متقاطع
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : آرش كريمي پور
استاد مشاور : مسعود افرند
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/07
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File