اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304283
نام و نام خانوادگی : داود شياسي
عنوان پایان نامه : طراحی و پیاده سازی منبع تغذیه سوئیچینگ توان بالا با استفاده از مبدل پل کامل
رشته تحصیلی : مهندسي برق قدرت
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مجيد دهقاني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File