اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304319
نام و نام خانوادگی : وحيد اسدزاده
عنوان پایان نامه : شكل گيري و توسعه حقوق بين الملل مالياتي در عصر جهاني شدن
رشته تحصیلی : حقوق بين الملل عمومي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : سيد قاسم زماني
استاد مشاور : ولي رستمي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/07/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File