اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304431
نام و نام خانوادگی : الهام عباييان اصفهاني
عنوان پایان نامه : تخصیص منابع در یک سیستم چند ورودی چند خروجی انبوه مبتنی بر رله کد گشایی و گسیل همراه با اتصال مستقیم
رشته تحصیلی : مهندسي برق مخابرات
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : روح اله آقاجاني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/08
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File