اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304462
نام و نام خانوادگی : محمدرضا افروغ
عنوان پایان نامه : بررسي سير و سلوك انفسي در مكتب ودانته و مكتب خراسان با تأكيد بر تفسير شنكره و مولوي
رشته تحصیلی : الهيات ومعارف اسلامي-اديان وعرفان
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : عليرضا خواجه گير
استاد مشاور : عليرضا فهيم
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/28
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File