اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304502
نام و نام خانوادگی : ساناز رهروي پوده
عنوان پایان نامه : تحليل اثر متقابل هندسه نظري-عملي و پيامدهاي ناشي از آن بر طراحي كالبدي خانه هاي به جاي مانده در شهر اصفهان قبل از 1300 هجري شمسي
رشته تحصیلی : مهندسي معماري
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : نرگس دهقان
استاد مشاور : محمد مسعود
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File